עמוד:143

יוצא מן הכלל עמוד 131 : דיאגרמה זו מייצגת את הקשר בין שתי קבוצות של כלבים באירוע לאימוץ כלבים . יוצא מ ה כ לל באירוע לאימוץ כלבים היו חמישה כלבים : כלבים שהפרווה ש ל ה ם ח ו מ ה כלביםשהאוזניים ש ל ה ם ש מ ו ט ו ת מיגלאולי שוקובטירקסי האם כתבתם 3 שמות באזור אחד בתרשים ו- 2 שמות באזור האחר ? ב ד יקה התרשים שלפניכם מייצג את הקשר בין קבוצת הכלבים שהפרווה שלהם חומה לקבוצת הכלבים שהאוזניים שלהם שמוטות באירוע . כתבו את השם של כל כלב באזור המתאים בתרשים . אם יש כלב שאינו שייך לשום קבוצה, סמנו אותו X-ב . שוקו מיגל רקסי בטיאולי הקבוצה המסומנת בקו מתאר כחול היא קבוצת הכלבים שהאוזניים שלהם שמוטות . הקבוצה המסומנת בקו מתאר כתום היא קבוצת הכלבים שהפרווה שלהם חומה . בתרשים קבוצת הכלבים שהאוזניים שלהם שמוטות מוכלת בתוך קבוצת הכלבים שהפרווה שלהם חומה . המשמעות היא שלכל הכלבים באירוע לאימוץ כלבים שהאוזניים שלהם שמוטות יש פרווה חומה ( אולי ובטי ) . בטבעת החיצונית יש לכתוב את שמות הכלבים שהפרווה שלהם חומה והאוזניים שלהם אינן שמוטות ( שוקו, רקסי ומיגל ) . 143

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר