עמוד:132

ג . השלמת ציורים בכל משבצת יש אותן הצורות ( משולשים ) , אותו מספר של צורות בכל משבצת ( שלוש ) . הצורות מסודרות כך שהמשבצת הימנית היא שיקוף של המשבצת השמאלית . כל צורה שהשתקפה שינתה את צבעה – המשולש הכחול הפך לבן, והמשולש הלבן הפך כחול . אותה החוקיות מתקיימת גם בשורה האמצעית : בכל משבצת יש אותן הצורות ( כוכבים ) , אותו מספר של צורות בכל משבצת ( שלוש ) . הצורות מסודרות כך שהמשבצת הימנית היא שיקוף של המשבצת השמאלית . כל צורה שהשתקפה שינתה את צבעה – הכוכבים הכחולים הפכו לבנים, והכוכבים הלבנים הפכו כחולים . לכן תתקיים אותה החוקיות גם בשורה התחתונה : במשבצת הימנית יהיו שלושה לבבות, מסודרים כשיקוף של המשבצת השמאלית . הלבבות שהיו לבנים במשבצת השמאלית יהיו כחולים בימנית, והלב הכחול במשבצת השמאלית יהיה לבן במשבצת הימנית . לכן התשובה היא ב . עמוד 183 : מ ושית הבלשית איזה ציור חסר ? הקיפו . דגבא מתבוננים בשורות ומחפשים חוקיות . בשורה העליונה והאמצעית הציור במשבצת האמצעית הוא שיקוף של הציור במשבצת השמאלית, והציור במשבצת הימנית מורכב משני הציורים שבמשבצות האחרות . לכן תתקיים אותה החוקיות בשורה התחתונה : הציור במשבצת האמצעית הוא שיקוף של הציור במשבצת השמאלית, והציור במשבצת הימנית יורכב משני הציורים האלה . לכן התשובה היא ד . 132

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר