עמוד:108

ד . בעיות מסוגים שונים 4 . המחיר של סידור פרחים גדול הוא 240 שקלים . בבית הספר רצו להזמין סידור פרחים גדול למסיבת סוף השנה, ואב הבית הצליח להשיג הנחה של % 60 . כמה שילם בית הספר על סידור הפרחים ? האם קיבלתם את אותו המחיר בשתי הדרכים ? ד יון א . חשבו את מחיר סידור הפרחים בדרך של רומי : ב . חשבו את מחיר סידור הפרחים בדרך של גלי : רומי א נ י מ חשבת קו ד ם כ מ ה שקלים הם % 60 מ- 240 שקלים וא ז מ חסרת את הס כ ום מ- 240 . גלי א נ י מ חשבת כ מ ה שקלים הם % 40 מ- 240 שקלים . % 60 מ- 240 הם 144 . 96 = 144 - 240 מחיר סידור הפרחים הוא 96 שקלים . % 40 מ- 240 הם 96 . מחיר סידור הפרחים הוא 96 שקלים . התלמידים רואים שבשתי הדרכים מקבלים את אותה התשובה, ואפשר לראות שדרך הפתרון של גלי קצרה יותר מזו של רומי . ב דיון אפשר לבקש מהתלמידים להסביר מדוע מקבלים את אותו המחיר בשתי הדרכים ואיזו דרך עדיפה לדעתם . ב פעילות 7 התלמידים צריכים להבין שאם הפריטים נמכרים בהנחה של % 20 , החלק שנותר לתשלום הוא % 80 , ולכן רק סעיף ג נכון . אפשר לשאול את התלמידים מה אחוז ההנחה ב סעיפים א ו- ב . פעילות 8 מציגה שני עצים בעלי אותו המחיר ואותו אחוז הנחה . ב סעיף א התלמידים מתבקשים לחשב בעצמם את סכום ההנחה על שני העצים, ובשאלה הראשונה ב דיון הם מתבקשים להציג את הדרכים שהשתמשו בהן לפתרון . ב סעיף ב מוצגים ילדים המתארים דרכים שונות לפתרון . בשאלה השנייה ב דיון התלמידים מתבקשים לחשב את ההנחה בדרך של כל אחד מהילדים . על התלמידים להגיע למסקנה שאביב והראל מחשבים שניהם את ההנחה נכון : אביב מחשבת את ההנחה של כל עץ בנפרד ( % 10 מ- 450 שקלים הם 45 שקלים, וסכום זה כפול 2 הוא 90 שקלים ) , והראל מחשב את ההנחה מהסכום הכולל ( % 10 מ- 900 שקלים הם 90 שקלים ) . מתן מחשב את ההנחה מהסכום הכולל, כמו הראל, אך טועה בכך שכופל את אחוז ההנחה ב- 2 ( מחשב % 20 במקום % 10 ) . ב פעילות 9 על התלמידים לשים לב לכך שבניגוד לפעילות הקודמת, ההנחה בקניית שני פריטים ניתנת על פריט אחד בלבד, הזול מהשניים . ב סעיף ב ההנחה תינתן על הסחלב הוורוד, שהוא זול יותר מהסחלב הלבן . עוד חשוב שהתלמידים ישימו לב לכך שהם נשאלו על מחיר שני המוצרים לאחר ההנחה . 108

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר