עמוד:111

ד . בעיות מסוגים שונים פעילות 13 עוסקת בהבחנה בין גידול במספרים ובין גידול באחוזים . הגידול במספר המשפחות בשני היישובים זהה, אך מכיוון שמספר המשפחות ההתחלתי שונה, הגידול באחוזים הוא שונה . הינה הפתרון של הפעילות : גל 13 . לפניכם טבלה המציגה את מספרי המשפחות שגרו ביישוב ארזים וביישוב ברושים בשנים 2017 – 2018 . הסבירו את תשובתו של כל ילד . ד יון בש נ י היישובים היה אותו גי ד ול בין שתי הש נ ים . גלית מספר המשפחות מספר המשפחות בשנת 2017 הגידול בשנת 2018 במספר באחוזים המשפחות 200220 ארזים 500520 ברושים א . השלימו את הטבלה . הגי ד ול ב מ ס פ ר ה מ ש פ חות ביישוב אר ז ים היה ג ד ול יותר מ ביישוב ברושים . ב . ‹ לאיזה טור בטבלה התשובה של גל מתאימה ? לגידול במספר המשפחות . לגידול באחוזים . ‹ לאיזה טור בטבלה התשובה של גלית מתאימה ? % 10 % 4 20 20 מומלץ לקיים את ה דיון לאחר השלמת הטבלה ולפני פתרון סעיף ב . פעילות 14 עוסקת אף היא בגידול מספר משפחות בשני יישובים, אך היא מציגה את המקרה ההפוך לזה שבפעילות 13 – הגידול במספר המשפחות שונה אך הגידול באחוזים זהה . מומלץ שהתלמידים ישוו בין שתי הטבלאות . ב פעילות 15 נדרשת מיומנות של קריאת דיאגרמה . התלמידים צריכים להשלים את הגידול במספר התלמידים בבית הספר לאורך השנים באחוזים . גם כאן, כמו בפעילויות קודמות, יש להדגיש כי חישוב הגידול באחוזים הוא מתוך מספר התלמידים של השנה הקודמת . לדוגמה, אם בין השנים 1985 ו- 1990 מספר התלמידים גדל ב- 40 ( 40 = 160 – 200 ) , יש לחשב ממספר 1 4 , ו- 40 1160 4 כמה אחוזים הם 40 מתוך מספר התלמידים ב- 1985 ( 160 ) – % 25 ( = התלמידים שווה ל- % 25 ממספר התלמידים ) . שימו לב, בין השנים 1995 ו- 2000 מספר התלמידים נשאר זהה, ולכן אפשר לומר שהיה גידול של % 0 . 111

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר