עמוד:97

ב . מציאת הכמות החלקית ב סעיף א הכמות שיש למצוא, המתאימה ל- % 100 מהמחברות, היא פי 100 מהכמות המתאימה ל- % 1 , המתאים למחברות החלקות, ולכן התשובה היא 800 מחברות ( 800 = 100 × 8 ) . באופן דומה, ב סעיף ב יש לכפול את הכמות החלקית ( 20 עפרונות ללא מחק ) ב- 10 , והתשובה היא 200 עפרונות ( 200 = 10 × 20 ) . ב סעיף ג יש לכפול את הכמות החלקית ( 30 פנקסים בעלי כריכה עבה ) ב- 4 , והתשובה היא 120 פנקסים ( 120 = 4 × 30 ) . ב פעילות 21 כל הסעיפים עוסקים במחיר של אותו המשחק – 120 שקלים . השאלות ב דיון מצריכות השוואה בין המחירים בחנויות שונות, המבוטאים כאחוזים מהמחיר הנתון . אפשר לבקש מהתלמידים לשער מה התשובות בשתי שאלות הדיון הראשונות לפני שפותרים את הבעיה, ולאחר הפתרון לבדוק אם צדקו . ב סעיף ד התלמידים נתקלים לראשונה בחלק באחוזים שהוא גדול משלם ( % 110 ) . כדי לחשב את המחיר בסעיף זה, אפשר להוסיף % 10 ( 12 שקלים ) למחיר המומלץ, כלומר בחנות "כיף של צעצוע" מחיר המשחק הוא 132 שקלים ( 132 = 12 + 120 ) . מושית הבלשית עמוד 156 – ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 121 - 132 ) . ב פעילות 22 כל אחד נושא חבילה שהמשקל שלה מתואר כחלק ממשקלו של מישהו אחר . התלמידים צריכים לשים לב לכך שהמשקל הנתון היחיד הוא של שחר, ולפי זה להחליט באיזה סדר לחשב את המשקלים . סדר אפשרי הוא לחשב קודם את משקלי החבילות של מיקי ושל רותם ( הנתונים כחלק מהמשקל ששחר נושא ) , אחר כך את המשקל שנושאת ליה ( הנתון כחלק מהמשקל שנושאת רותם ) ולבסוף את המשקל של מר כוח . שימו לב לכך שבחישוב המשקל של מר כוח יש להביא בחשבון גם את המשקל ששחר נושא . כדי לחשב את המשקלים, על התלמידים להשתמש באסטרטגיות שלמדו בכל הפעילויות הקודמות . לדוגמה, כדי לחשב את המשקל שמיקי נושאת, שהוא % 90 מ- 80 ק"ג ( המשקל ששחר נושא ) , אפשר לכפול את המשקל המתאים ל- % 10 ב- 9 ולקבל 72 ק"ג ( 72 = 8 × 9 ) , וכדי למצוא את המשקל שרותם מ- 80 ולקבל 3 4 נושאת, שהוא % 75 מ- 80 ק"ג ( המשקל ששחר נושא ) , אפשר לחשב כמה הם 60 ק"ג . כמובן, ייתכנו דרכי חישוב רבות אחרות, וחשוב לדון עם התלמידים בדרכים שבחרו . 97

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר