עמוד:93

ב . מציאת הכמות החלקית השת מ ש נ ו ב ט בלה ד ו מ ה ב פ רק קו ד ם, אלא שב מ קום ל כ תוב את השלם כ- 1 , א פ שר ל כ תוב אותו כ- % 100 , וב מ קום ל כ תוב את החלק כ שבר, א פ שר ל כ תוב אותו באחו ז ים . כמה ? איזה חלק ? דונם % 100 כל השטח דונם השטח לבנייה כמו בפרק הקודם, גם בפרק זה אפשר לכתוב את התיאורים של המרכיבים מימין לטבלה כדי להקל בניתוח הבעיה . הינה הטבלה המתאימה לנתונים שבבעיה בפעילות : כמה ? איזה חלק ? דונם % 100 כל השטח 20 % 60 דונם השטח לבנייה ? מהטבלה נובעת המסקנה : כדי לפתור את הבעיה, יש למצוא כמה הם % 60 מ- 20 דונם . אפשר בשלב זה לבקש מהתלמידים שלפני שיקראו את דברי הילדים בהמשך הפעילות, יציעו דרכים למצוא את הכמות החלקית ולדון בדרכים המוצעות . לאחר מכן אפשר לעבור לדרך הפתרון המוצעת בפרק – הפיכת הבעיה מבעיית אחוזים לבעיית חלק מכמות בשברים על ידי ייצוג האחוזים כשבר . שלושת הילדים בעמוד זה מראים התחלה של דרכים שונות למצוא את מספר הדונמים המתאים לשטח המותר לבנייה : סהר ואסף נוקטים דרך של צמצום השבר, ואילו נויה כותבת תרגיל כפל . ב דיון חשוב לעבור עם התלמידים על המשך הפתרונות המוצגים בפעילות . • כיצד אפשר להמשיך את הפתרון של כל אחד מהילדים ? ד יון • האם כולם קיבלו את אותה התשובה ? השלימו אותה בטבלה . 93

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר