עמוד:66

ג . מציאת הכמות הכוללת ב פעילות 3 ב דיון על התלמידים להסיק שאמה השתמשה בחישובים המתאימים לפתרון הבעיה, ולפיכך סכום הכסף הדרוש ללהקה כדי להוציא את האלבום הוא 900 , 4 שקלים . = 4 800 2 : , = # 7 700 אמה 4,900 700 אם בוחרים בחישובים של יובל בפתרון הבעיה, מוצאים שסכום הכסף הדרוש ללהקה כדי להוציא את האלבום הוא 600 , 1 שקלים ( 600 , 1 = 4 × 7 : 800 , 2 ) . תשובה זו אינה הגיונית, שכן סכום מהסכום הכולל ( שהם 800 , 2 שקלים ) , ולכן אינו יכול להיות סכום הכסף הכולל . 4 7 זה קטן מ- מושית הבלשית עמוד 112 – ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 121 - 132 ) . פעילויות 4 ו- 5 הן פעילויות הדומות זו לזו, ויש בהן בעיות משני הסוגים וכן טבלאות "חלק מכמות" . כשהם פותרים את הבעיות בהמשך היחידה, כדאי להנחות את התלמידים הזקוקים לכך להשתמש בטבלת "חלק מכמות" המחיקה ובציור . לדוגמה, הבעיה שב פעילות 8 : 3 5 מהספר, שהם 150 עמודים . 8 . ניב קורא ספר . הוא קרא א . כמה עמודים יש בספר ? ב . איזה חלק מהספר נשאר לניב לקרוא ? בטבלת "חלק מכמות" המתאימה אפשר להוסיף תיאורים מימין כדי להבהיר את הקשר בינה ובין הבעיה . כמה ? איזה חלק ? 1 3 הספר כולו ? עמודים ניב קרא 150 עמודים 5 66

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר