עמוד:65

ג . מציאת הכמות הכוללת ב פעילות 2 התלמידים נחשפים לראשונה לבעיה מילולית שבה הכמות הכוללת חסרה . לימוד הנושא החדש מופיע כהשוואה לנושא שלמדו קודם – מציאת הכמות החלקית . התלמידים לומדים להתאים טבלת "חלק מכמות" למצב החדש וכן לצייר ציור מתאים . בפעילות מוצגות שתי בעיות שבשתיהן אותם המספרים, אך בכל אחת מהן המשמעות שלהם שונה . ב בעיה א התלמידים נשאלים על הכמות הכוללת, וב בעיה ב הם נשאלים על הכמות החלקית . בחלקה הראשון של הפעילות עליהם להשלים שתי טבלאות "חלק מכמות", המסייעות להבחין בין סוגי הבעיות . 2 . « קראו את שתי הבעיות והשלימו את המספרים הנתונים בכל בעיה במקומות המתאימים בטבלאות . 5 6 30 מילדי קבוצת "ירדן", שהם מהקבוצה, משתתפים היום בפעילות . כמה ילדים יש בקבוצת "ירדן" ? בקבוצת "כינרת" יש 30 ילדים . 5 6 מהם משתתפים היום בפעילות . כמה ילדים משתתפים בפעילות ? בעיה בבעיה א עם ה מ ורה כמה ? איזה חלק ? ילדים 1 ילדים כמה ? איזה חלק ? ילדים 1 5 ילדים 5 6 ? 30 30 6 ? בחלקה השני של הפעילות מציירים ציור המתאים לכל בעיה לפי הטבלאות והבעיות : « כדי לפתור את הבעיות, צייר עמית את הציורים האלה : בעיה בבעיה א 30 36 30 25 65 65 65 65 65 65 25 ילדים מקבוצת כינרת משתתפים בקבוצת ירדן יש 36 ילדים . בפעילות . ב דיון על התלמידים להסביר מדוע כל ציור מתאים לבעיה שלו, כיצד הציור עוזר לפתור אותה ואילו תרגילים מתאימים לו . 65

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר