עמוד:54

א . חזרה יש כמה דרכים להשלים, למשל : • חישוב זמן המתיחות בתרגיל שרשרת : 18 = ( 18 + 24 ) - 60 ומציאת החלק המתאים : 18 60 . 3 10 = ) ( ומציאת הכמות 2 35 310 10 • חישוב החלק המתאים למתיחות בתרגיל שרשרת : = + - 1 המתאימה . תלמידים חדי עין ייווכחו שאותו השבר כתוב כבר בסעיף א . עמוד 94 כתב סתרים - צורות במקום מספרים המשותף לשלושת הסעיפים ב פעילות 8 הוא שבכולם יש תרגיל כפל של שבר במספר שלם, ובכולם המספר השלם שווה למכנה של השבר . בכל המקרים האלה תוצאת תרגיל הכפל היא מספר שלם השווה למונה של השבר . אם התלמידים יבחרו להציב מספר שלם במקום המשולש, הם ייווכחו בכך . כדאי שיציבו כמה מספרים שלמים ויראו שבכל המקרים התוצאה המתקבלת שווה למונה השבר . יש לזכור שזו לא תהיה הוכחה לכך . אפשר להסביר זאת בדרכים שונות . לדוגמה : במקום שבר אפשר לכתוב תרגיל חילוק ( משמעות השבר כמנת חילוק ) . 3 אפשר לכתוב : TT # 3 : . # למשל, במקום התרגיל הזה ב סעיף ב : T T מכיוון שפעולות הכפל והחילוק הן הפוכות, התוצאה היא 3 . מומלץ להזכיר לתלמידים שאין להציב 0 במקום המשולש, שכן חילוק ב- 0 אינו מוגדר, ואין שבר שהמכנה שלו הוא 0 . מומלץ גם לבקש מהתלמידים לכתוב משוואה נוספת שתתאים לפעילות . פעילויות 9 – 12 מוגדרות פעילויות אתגר משום שהכמות הכוללת או הכמות החלקית בהן היא מספר שאינו שלם . . כדי לענות על השאלה, 5 6 מ- 1 5 ב סעיף ב של פעילות 9 על התלמידים למצוא כמה היא אפשר להיעזר בציור הנתון, שבו צבועות ( בוורוד ) חמש שישיות ליטר, ולהבין שחמישית מהן היא שישית ליטר . 54

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר