עמוד:45

שוב חישוב הינה הפתרונות של סעיפים א ו- ב של פעילות 3 : 3 . א . הקיפו את המספרים שבהם ספרת העשרות גדולה מספרת המאיות . ב . בכמה ספרת העשרות של כל אחד מהמספרים שהקפתם גדולה מספרת המאיות שלהם ? ג . כתבו שלושה מספרים שספרת האלפים שלהם גדולה ב- 3 מספרת האלפיות שלהם : , , ב ד יקה האם הקפתם שלושה מספרים ? 18 . 290 32 . 3,203 349 . 5,741 836 . 145 705 . 19 ב- 1 ב סעיף ג חשוב שהתלמידים יבחינו בין "אלפים" ל"אלפיות", שכן המילים נשמעות דומות . ג . כתבו שלושה מספרים שספרת האלפים שלהם גדולה ב- 3 מספרת האלפיות שלהם : , , תלמידים המתקשים יכולים להיעזר בטבלת המבנה העשרוני הזאת : 1 000 1 100 1 , 1101001,000 1 10 אפשר ראשית לכתוב בטבלה מספרים מתאימים בספרות האלפים והאלפיות ( על פי התנאי הנתון ) ואחר כך להשלים מספרים כלשהם במקומות האחרים, לדוגמה : 1 000 1 100 1 , 1101001,000 1 10 58 דוגמאות למספרים מתאימים על פי הטבלה הזאת : 675 . 001 , 8 , 235 . 123 , 8 וכן הלאה . גם ב פעילויות 4 ו- 5 אפשר להיעזר בטבלת המבנה העשרוני ולכתוב בה את המספרים ואת הספרות הנתונים על פי המבוקש . לדוגמה, אפשר לפתור את סעיף א של פעילות 5 בעזרת הטבלה כך : 5 . רוצים להרכיב מספר עשרוני מארבע ספרות אלה, בסדר זה : 5 8 1 4 השלימו בכל סעיף את המילה המתאימה מתוך המילים האלה : אלפיותמאיותעשיריותיחידותעשרות יחידות . א . אם 8 היא ספרת העשיריות, אז 1 היא ספרת ה . 1 000 1 100 1 , 1101001,000 1 10 5 8 1 4 45

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר