עמוד:36

ג . כפל – הגורמים הם מספר מעורב ומספר שלם הינה הפתרונות של הפעילות : 12 6 1 5 11 7 210 39 4 8 2 . כמה זמן נמשכה כל פעילות ? כתבו תרגיל כפל מתאים, פתרו אותו והשלימו . שתלתי 50 שתילי פ רחי בגי נ ה, 2 ד קה . כ ל שתיל ב 3 שתלתי פ רחי ב מ ש ד קות . צ פ יתי ב 6 פ רקי של ""החיי ב ט בע"" ברצ . כ ל פ רק נמ ש 17 ד קות . צ פ יתי ב""החיי ב ט בע"" ב מ ש ד קות . אריאל אסף איילת פתרו בעזרת פילוג : 1 6 ד קות . רצתי 7 ק"" מ , כ ל קילו מ ט ר ב 3 רצתי ב מ ש ד קות . 1 3 + 6 1 3 = + = # # # 7 7 6 7 ע ה מ ורה תרגיל : 12 6 1 5 11 7 210 39 4 8 תרגיל : 12 6 1 5 11 7 10 2 9 3 84 2 50 100 = 13 33 = 33 102 = 42 + 60 = 6 7 + 6 10 = 6 17 7 + 42 1 2 + 42 = 13 44 = 33 102 6 1 33 3 1 44 3 1 3 גם המקרה האחרון, של אור, דורש כפל של מספר מעורב במספר שלם . במקרה זה מצופה מהתלמידים להתמודד עם התרגיל בעצמם . אחרי ההכוונה לפילוג בסעיף הקודם, סביר להניח שמרבית התלמידים יפתרו גם את התרגיל הזה בעזרת פילוג . עם זאת ייתכן שתלמידים יציעו דרכי פתרון אחרות, ויש לקבל בברכה כל דרך נכונה . 36

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר