עמוד:34

ב . חילוק – אחד הגורמים ( המחלק או המנה ) הוא מספר שלם ב פעילות 35 יש להקפיד על סדר פעולות החשבון . הינה הפתרון של הפעילות : 2 1 3 3 0 4 2 5 4 35 . פתרו . : 0 7 : : ה = # 2 6 8 29 29 2 א = : 1 23 3 : ) ( ו = # 4 2 7 ב = - 5 1 : ) ( 1 13 12 6 : : ז = + 2 7 ג = 7 6 : 3 5 : ) ( ח = # 5 2 1 2 23 3 ד = + 2 1 1 האם קיבלתם תוצאות השוות למספרים האלה ( אחד המספרים שווה לשתי ב ד יקה תוצאות ) ? 01 2 3 4 5 2 13 7 1 7 ב פעילות 36 יש להשלים מספרים בתרגילים כך שהתוצאות יהיו מספרים שלמים . אפשר לבקש מהתלמידים לנסות להכליל ולומר מה משותף לכל המספרים המתאימים בכל אחד 6 7 , כל המספרים השווים לו או מספר מעורב מה סעיפים א – ג . ב סעיף א מתאימים השבר 6 7 . ב סעיף ב מתאימים שבר שהמכנה שלו הוא 7 , המספרים שהחלק הלא שלם בו שווה ל- השווים לו, ובפרט מספרים שלמים כי גם אותם אפשר להציג כשברים שהמכנה שלהם הוא 7 . ב סעיף ג מתאימים מספרים שלמים שהם כפולה של 7 . הינה הפתרון של פעילות 37 : : : : : + : × 37 . כתבו + או - או × או : כך שיתקבל תרגיל פתור נכון . × 1 3 1 2 ז = 9 3 3 ד 20 = 40 1 2 א = 6 1 1 3 40 ח = 3 9 1 2 3 ה = 80 1 12 2 ב = 2 1 1 27 9 1 2 ט = 3 81 2 3 ו = 40 1 2 ג = 1 2 עמוד 64 כתב סתרים - צורות במקום מספרים פעילות 38 היא פעילות הצבה . מציבים את המספרים במקום הצורות ופותרים את התרגילים . יש לשים לב לסדר פעולות החשבון . 34

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר