עמוד:22

א . כפל – הגורמים הם שבר ומספר שלם – חזרה והעמקה ב פעילות 15 יש משוואות של תרגילים שבהם שתי פעולות . ב סעיפים א ו- ד המשוואות פתוחות, ויש להן פתרונות רבים . בשאר הסעיפים יש פתרון יחיד . החישובים במשוואות אלה אינם מסובכים, ואת רובם אפשר לעשות בעל פה . כדי לפתור את המשוואות, יש לבדוק איזו פעולה צריכה להיות ראשונה, ומה צריכה להיות התוצאה שלה . לדוגמה ב סעיף ה : על פי חוקי סדר הפעולות, יש לעשות קודם את פעולת החילוק . התוצאה של פעולת החילוק היא הפתרון של המשוואה = - 1 12 , כלומר 11 . ה = - 1 6 12 : 11 כעת נותר לפתור את המשוואה = 11 6 : , כלומר הפתרון הוא 66 . ה = - 1 6 12 : 11 66 הינה הפתרון של הפעילות ( ב סעיפים א ו- ד יש דוגמה לתשובה אפשרית ) : א = - # 45 5 ) ( ה = - 1 6 12 : 1 78 8 ) ( ו = + # 12 12 4 5 ב = - + 7 2 5 1 3 ) ( ז = + # 4 6 1 3 ג = + - 0 1 1 14 34 4 ) ( ח = + # 6 1 1 2 ד = + # 1 15 . השלימו . 9 1 2 22 1 11 66 2 11 2 7 2 2 1 7 8 4 5 2 3 2 5 22 = 44 יוצא מן הכלל עמוד 36 – ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 133 - 144 ) . פעילויות 16 ו- 17 משמשות הכנה לקראת היחידה הבאה, העוסקת בחילוק שברים . מטרתן להזכיר את הקשרים בין כפל לחילוק . ב פעילות 16 בסעיף ד יש תשובות אפשריות שונות . ב פעילות 17 נעזרים בישר המספרים המצויר . 22

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר