עמוד:19

א . כפל – הגורמים הם שבר ומספר שלם – חזרה והעמקה פעילויות 6 ו- 7 דנות בכפל שברים כשאחד הגורמים אינו שבר יסודי . 6 3 7 ב פעילות 6 ( עם המורה ) מתקיים דיון חופשי על דרכים שונות לפתור את התרגיל = # בעזרת ידע קודם . חשוב שהתלמידים ינמקו את הדרכים שלהם . למשל, אם תלמיד אומר "כפלתי את השלם 6 במונה 3 ", שינסה להסביר מדוע נכון לעשות זאת . ב פעילות 7 מוצגות שתי דרכי פתרון אפשריות לתרגיל שהופיע בפעילות 6 . א נ י פ ותר כ : 1 3 7 3 6 1 3 6 = 7 18 = 7 4 2 = 7 18 7 7 . פתרו . 3 7 = # 6 א נ י חושבת על ק פ יצות מ 0 על ישר ה מ פ רי . א קו פ צי 6 ק פ יצות של 3 שביעיות מ גיעי ל 18 שביעיות . 3 6 18 = 47 2 = 7 7 ד וג מ ה סתיו איתי דרך הפתרון הראשונה דומה לאופן שבו פתרו התלמידים עד כה תרגילים כאלה, והיא מספקת הסבר אינטואיטיבי להכפלת הגורם השלם במונה של השבר . אם כל קפיצה היא של 3 שביעיות, ב- 6 קפיצות כאלה מתקדמים # 3 6 שביעיות, כלומר 18 שביעיות . דרך הפתרון השנייה מציגה הסבר פורמלי יותר ומשתמשת בחוקי פעולות ובקשרים בין תרגילים . כמכפלה ולקבל תרגיל כפל חדש שבו שני גורמים שלמים ושבר 3 7 אפשר להציג את השבר יסודי . בתרגיל שיש בו רק פעולות כפל אפשר לשנות את סדר המספרים ולכפול קודם את שני המספרים השלמים . כל תלמיד יכול לבחור את סוג ההסבר המובן לו יותר . עמוד 32 – ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 121 - 132 ) . מושית הבלשית פעילות 8 היא יישום של פתרון תרגילי כפל של שבר ( שאינו שבר יסודי ) במספר שלם בהקשר סיפורי . הבעיות עוסקות בערבוב צבעים, והתלמידים נשאלים הן על כמויות הצבעים והן על הצבע המתקבל מערבוב הצבעים . השאלות הנוגעות לצבע המתקבל אינן שאלות מתמטיות, אולם הן חשובות לפיתוח האוריינות המתמטית . כשפותרים בעיה מילולית, יש להביא בחשבון את כל התוכן ולהבין אותו, ולא רק את המספרים . 19

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר