עמוד:12

השבר כמנת חילוק ב פעילות 26 מוצגים מצבים של חילוק, והתלמידים מתבקשים לשער באילו סעיפים תוצאת התרגיל גדולה מרבע . פעילות זו משמשת הכנה ל פעילויות 27 – 29 , העוסקות בהשוואה בין תרגילי חילוק . בכל הפעילויות האלה יש להסתמך על הקשר בין תרגיל חילוק לשבר וכן על אסטרטגיות שנלמדו בעבר בהשוואת שברים . ב פעילות 28 על התלמידים להשוות בין תרגילים ללא הקשר סיפורי . הנימוקים בפעילות זו יכולים להתבסס על ידע בהשוואת שברים או על התאמה של מצב סיפורי . הינה דוגמה לנימוקים אפשריים ב סעיף ג : > ג 3 : 8 8 : 3 נימוק סיפורי : אם מחלקים 3 עוגות בין 8 ילדים, כל ילד יקבל פחות מעוגה שלמה, אבל אם מחלקים 8 עוגות בין 3 ילדים, כל ילד יקבל יותר מעוגה שלמה . נימוק מספרי : = 8 : 3 3 8 = 3 : 8 8 3 2 = 2 3 2 . 2 3 3 8 קטן מ- 1 , ולכן כמובן גם קטן מ- מושית הבלשית עמוד 20 – פעילות זו היא הראשונה מסוג זה בפינת מושית הבלשית , ולכן נדרשת הנחיית מורה . ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 121 - 132 ) . פעילות 29 מסכמת את כל מה שנלמד עד כה ביחידה דרך מצב מורכב יותר מאלה שעסקו בהם עד כה . 12

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר