עמוד:13

א ב ג 12 . א . האם הקטעים הנתונים מאונכים זה לזה ? האריכו את הקטע הכחול ובדקו . ב . סרטטו שני קטעים שונים באורכם המאונכים לקטע האדום . מה אפשר לומר על הקשר בין שני הקטעים ד יו שסרטטתם ? 13 . לפניכם מתומן שמסורטט בו אלכסון . א . סרטטו בכחול שני אלכסונים המאונכים לאלכסון הנתון . ב . סרטטו באדום אלכסון המקביל לאלכסון הנתון . שני ישרים היוצרים ביניהם זווית ישרה ( זווית של ° 90 ) נקראים ישרים מאונכים זה לזה . אפשר לבדוק אם הזווית ישרה בעזרת פינה של דף מלבני או בעזרת סרגל משולש . 11 . בכל סעיף סרטטו קטע המאונך לקטע המסורטט . השתמשו בסרגל . ישרים מאונכים א . מצולעים - חזרה והעמקה 13

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר