עמוד:10

סימטרייה סיבובית של מצולעים 7 . לאילו מהמצולעים האלה יש סימטרייה סיבובית ? הקיפו אותם . היעזרו בשקף "מצולעים 1 " . הניחו על כל מצולע את השקף שלו וסובבו אותו . כתבו על כל מצולע שהקפתם את דרגת הסימטרייה הסיבובית שלו . האם מצאתם שלושה מצולעים שיש להם סימטרייה סיבובית ודרגות הסיבוב ב ד יקה שלהם הן 2 , 2 ו- 6 ? א ג ב ד צורה המכסה את עצמה יותר מפעם אחת במהלך סיבוב שלם סביב נקודה מסוימת היא צורה שיש לה סימטרייה סיבובית . הנקודה שמסובבים סביבה את הצורה היא מרכז הסימטרייה . צורה המכסה את עצמה רק כשהיא משלימה סיבוב שלם היא צורה שאין לה סימטרייה סיבובית . דוגמה לצורה שיש לה סימטרייה סיבובית : הצורה הזאת מכסה את עצמה 3 פעמים במהלך סיבוב שלם סביב הנקודה האדומה, ולכן דרגת הסיבוב שלה היא 3 . הצורה הזאת מכסה את עצמה רק כשמשלימים סיבוב שלם, ולכן דרגת הסיבוב שלה היא 1 . האם בכל מצולע שיש לו סימטרייה סיבובית יש צלעות שוות באורכן וזוויות שוות ד יו בגודלן ? אם כן, מדוע ? דוגמה לצורה שאין לה סימטרייה סיבובית : א . מצולעים - חזרה והעמקה 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר