עמוד:153

153 מִ י ל וֹ ן " מְ דַ בְּ רִ י ם בְּ עִ בְ רִ י ת " مثير، مثيرةמְעַנְיֵין, מְעַנְיֶינֶת מְעַצְבֵּן, مثير للغضب، מְעַצְבֶּנֶת مثيرة للغضب لقاءמִפְגָש يتثاءبמְפַהֵק, לְפַהֵק מְפוּרְסָם, مشهور، מְפוּרְסֶמֶת مشهورة خائفמְפַחֵד, לְפַחֵד مُخيف، مخيفةמַפְחִיד, מַפְחִידָה شلّلמַפָּל يخسرמַפְסִיד, לְהַפְסִיד מַפְתֵחַ ( ז' ) , مفتاح، מַפְתְחוֹת مفاتيح عرض تقديميّמַצֶגֶת ممتاز، ممتازةמְצוּיָן, מְצוּיֶנֶת מַצְחִיק, مُضحِك، מַצְחִיקָה مُضحكة يأسفמִצְטַעֵר, לְהִצְטַעֵר ينضمّמִצְטָרֵף, לְהִצְטָרֵף يُنقذמַצִיל, לְהַצִיל يرسمמְצַיֵיר, לְצַיֵיר ينجحמַצְלִיחַ, לְהַצְלִיחַ يصوّرמְצַלֵם, לְצַלֵם يرنّמְצַלְצֵל, לְצַלְצֵל يأملמְקַוֶוה, לְקַווֹת مكان، أماكنמָקוֹם ( ז' ) , מְקוֹמוֹת يُسجّلמַקְלִיט, לְהַקְלִיט يشعرמַרְגִיש, לְהַרְגִיש يرفعמֵרִים, לְהָרִים شُرفَةٌמִרְפֶּסֶת لعبةמִשְׂחָק يلعبמְשַׂחֵק, לְשַׂחֵק معنًىמַשְמָעוּת يغيّرמְשַנֶה, לְשַנוֹת מְשַעֲמֵֵם, مملّ، מְשַעֲמֶמֶת مملّة جملةמִשְפָּט מִשְתַמֵש, يستخدم לְהִשְתַמֵש يشاركמִשְתַתֵף, לְהִשְתַתֵף يموتמֵת, לָמוּת ملئم، ملئمةמַתְאִים, מַתְאִימָה يصفמְתַאֵר, לְתָאֵר يخجلמִתְבַּיֵיש, לְהִתְבַּיֵיש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר