עמוד:150

150 مثلכְּמוֹ نعمכֵּן قريةכְּפָר بطاقةכַּרְטִיס تقريرכַּתָבָה ל لاלֹא على مهلלְאַט إلى أينלְאָן وحديלְבַד حسب رأييלְדַעְתִי إلى اللقاءלְהִתְרָאוֹת يلبسלוֹבֵש, לִלְבּוֹש لوح، ألواحלוּחַ ( ז' ) , לוּחוֹת يتعلّمלוֹמֵד, לִלְמוֹד يأخذלוֹקֵחַ, לָקַחַת بجانبלְיַד تعليمלִימוּדִים لماذاלָמָה إلى الأسفلלְמַטָה إلى الأعلىלְמַעְלָה مثلًלְמָשָל قبل شهرלִפְנֵי חוֹדֶש قبل سنةלִפְנֵי שָעָה أحيانًاלִפְעָמִים מ يضيعמְאַבֵּד, לְאַבֵּד جدًّاמְאוֹד في وقت متأخّرמְאוּחָר خلفמֵאֲחוֹרֵי يتأخّرמְאַחֵר, לְאַחֵר يصدّقמַאֲמִין, לְהַאֲמִין ينظّمמְאַרְגֵן, לְאַרְגֵן بالغמְבוּגָר يهدرמְבַזְבֵּז, לְבַזְבֵּז امتحانמִבְחָן تُحضِرמֵבִיא, לְהָבִיא يفهمמֵבִין, לְהָבִין يزورמְבַקֵר, לְבַקֵר يباركמְבָרֵךְ, לְבָרֵךְ برجמִגְדָל يزر عמְגַדֵל, לְגַדֵל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר