עמוד:157

157 מִ י ל וֹ ן " מְ דַ בְּ רִ י ם בְּ עִ בְ רִ י ת " לְ כִ י תָ ה ה قائد، قادةמַנְהִיג, מַנְהִיגִים يشرحמַסְבִּיר, לְהַסְבִּיר يُحكى أنّמְסוּפָּר شاشة ، شاشاتמָסָך, מָסַכִּים رحلة، رحلاتמַסָע ( ז ) , מַסָעוֹת يكون لديه متّسع מַסְפִּיק, לְהַסְפִּיק من الوقت يكفي، تكفيמַסְפִּיק, מַסְפִּיקָה ينتهيמִסְתַיֵים, לְהִסְתַיֵים يتثاءبמְפַהֵק, לְפַהֵק شلاّل، شلاّلاتמַפָּל, מַפָּלִים ممتاز، ممتازةמְצוּיָן, מְצוּיֶנֶת ينضمّמִצְטָרֵף, לְהִצְטָרֵף يُنقذמַצִיל, לְהַצִיל ينجحמַצְלִיחַ, לְהַצְלִיחַ يرفعמֵרִים, לְהָרִים يغيّرמְשַנֶה, לְשַנוֹת يستخدمמִשְתַמֵש, לְהִשְתַמֵש يشاركמִשְתַתֵף, לְהִשְתַתֵף يخجلמִתְבַּיֵיש, לְהִתְבַּיֵיש حلو، حلوةמָתוֹק, מְתוּקָה يبدأמַתְחִיל, לְהַתְחִיל يتصرّفמִתְנַהֵג, לְהִתְנַהֵג يستيقظמִתְעוֹרֵר, לְהִתְעוֹרֵר يستحمّמִתְקַלֵחַ, לְהִתְקַלֵחַ يقتربמִתְקָרֵב, לְהִתְקָרֵב يتّصلמִתְקַשֵר, לְהִתְקַשֵר נ يُذهَلנִבְהַל, לְהִיבָּהֵל عازف، عازفونנַגָן, נַגָנִים يستمتعנֶהֱנֶה, לֵיהָנוֹת يلمسנוֹגֵעַ, לָגַעַת جدول، جداولנַחַל, נְחָלִים ظريف، ظريفةנֶחְמָד, נֶחְמָדָה يُكتَبנִכְתָב, לְהִיכָּתֵב لطيف، لطيفةנָעִים, נְעִימָה يختَفيנֶעֱלָם, לְהֵיעָלֵם يبدوנִרְאֶה ينامנִרְדָם, לְהֵירָדֵם ס يُغلقסוֹגֵר, לִסְגוֹר يحملסוֹחֵב, לִסְחוֹב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר