עמוד:198

198 11 . בטבלה מוצגות טמפרטורות בכמה ערים ביום מסוים בחודש טבת . א . בדיאגרמה שלפניכם העמודות של אילת ושל אדמונטון צבועות . מה שונה באופן הצביעה של שתי הערים ? הסבירו : ב . צבעו את שאר העמודות בדיאגרמה בהתאם לנתונים בטבלה . ג . באיזו עיר היה קר יותר מכולן באותו יום ? באיזו עיר היה חם יותר מכולן ? ד . באיזו עיר הייתה הטמפרטורה נמוכה ב- ° 11 מהטמפרטורה בוושינגטון ? ה . באיזו עיר הייתה הטמפרטורה גבוהה ב- ° 11 מהטמפרטורה בנגסאקי ? מעלות צלזיוסהעיר ° 9 ברצלונה ° 5 נגסאקי ° 13 - סנט פטרסבורג ° 16 קהיר מעלות צלזיוסהעיר ° 20 אילת ° 15 - אדמונטון ° 2 - וושינגטון ° 5 - הלסינקי 20 15 10 5 0 10 - 15 - סנט וושינגטוןהלסינקי קהיר ברצלונה אילתנגסאקי אדמונטון פטרסבורג ט מ פ ר ט ו ר ה ב מ ע ל ו ת צ ל ז י ו ס שוב חישוב מספרים שליליים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר