עמוד:190

בל ש - בעיות לא שגרתיות 190 מאיר הכין מגשים ובהם פֵּרות לכבוד סעודת "סיום מסכת" . בכל מגש הוא הניח אגסים ותפוחים . מאיר ספר ומצא שבכל המגשים יחד יש 144 אגסים ו- 96 תפוחים . בכל המגשים אותו מספר של אגסים ואותו מספר של תפוחים . ב . מאיר רצה לחלק את המגשים לשלושה שולחנות, ועל כל אחד מהם להניח 10 מגשים . על שני שולחנות הוא הניח 10 מגשים, ועל השולחן השלישי נשארו מגשים בודדים . כמה מגשים היו למאיר ? ג . איזה מהמגשים שבציור הוא הדומה ביותר למגשים שהכין מאיר ? א . כמה מגשים הכין מאיר ? כמה תפוחים וכמה אגסים יכולים להיות על כל מגש ? השלימו את הטבלה . מספר אפשרות מספר התפוחים המגשים מספר האגסים על כל מגש על כל מגש 624 א 812 ב 128 ג 9 ד 4 ה 3 ו ג . פתרון בעיות בעזרת תרגיל שרשרת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר