עמוד:176

בל ש - בעיות לא שגרתיות א . כמה מגשים יש בכל אריזה ? כמה עוגיות יש בכל אריזה ? העתיקו את הטבלה למחברת וכתבו אפשרויות שונות . במאפייה של יפה בחיפה נשארו בסוף היום שלוש אריזות מלאות של עוגיות . בכל אריזה העוגיות מסודרות במגשים זהים, מגש מעל מגש . יפה חישבה שבכל האריזות יחד יש 480 עוגיות . מספר העוגיות מספר המגשים בכל מגש מספר העוגיות באריזה באריזה בסך הכול דובשניות עוגיות ריבה עוגיות שוקולד המאפייה ש ל י פ ה ב . יפה מצאה שמספר עוגיות השוקולד כפול ממספר עוגיות הריבה ושמספר עוגיות הריבה שווה למספר הדובשניות . כמה מגשים יש בכל אריזה ? כמה עוגיות יש בכל אריזה ? ענו במחברת . ב . פתרון בעיות בשלבים 176

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר