עמוד:162

8 . השלימו ספרות כך שיתקבלו מספרים שונים המתחלקים ב- 6 . אם אי אפשר, סמנו X . דגבא 23633 23633 23633 9 . הרכיבו מהספרות האלה מספרים בהתאם לתיאורים . א . מספרים גדולים מ- 300 המתחלקים ב- 5 : , ב . מספרים זוגיים של ארבע ספרות : , ג . מספרים תלת-ספרתיים המתחלקים ב- 9 : , ד . מספרים המתחלקים ב- 6 וספרת המאות שלהם היא 3 : , , ה . מספרים המתחלקים ב- 3 ואינם מתחלקים ב- 9 : , , מספר מתחלק ב- 6 אם הוא מתחלק גם ב- 2 וגם ב- 3 . 4 20 7 3 ד . סימן ההתחלקות ב- 6 162

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר