עמוד:125

24 . פתרו . שימו לב לקשר בין התרגילים . 25 . פתרו את התרגיל הראשון בכל סעיף והיעזרו בו כדי לפתור את התרגיל השני . = 5 : 25 = 5 : 75 = 6 : 54 = 6 : 108 = 7 : 35 25 = 7 : = 6 : 180 = 6 : 90 = 7 : 210 = 7 : 105 = 3 : 96 16 = : 48 א ב ג ד ה ו א ב = 3 : 240 = 3 : 120 = 3 : 60 = 3 : 30 = 4 : 16 = 4 : 160 = 4 : 1,600 = 4 : 16,000 • מה הקשר בין התרגילים בכל סעיף ? • איך אפשר להיעזר בתרגיל ____ = 3 : 240 כדי לפתור את התרגיל ____ = 3 : 120 ? דיון ד . כפל וחילוק בעזרת חוק הפילוג 125

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר