עמוד:117

11 . לשלושה מתוך ארבעת התרגילים האלה יש אותה תוצאה . בלי לפתור, הקיפו אותם . 4 × 50 + 4 × 12 4 × 2 + 4 × 60 4 × 32 + 4 × 30 4 × 50 + 4 × 24 דיון איך מצאתם את התרגילים שיש להם אותה תוצאה ? 12 . בלי לפתור, השלימו אפשרויות שונות . א × 6 + × 80 = × 86 × 6 + × 80 = × 86 × 6 + × 80 = × 86 ב 7 × + 7 × = 7 × 45 7 × + 7 × = 7 × 45 7 × + 7 × = 7 × 45 ד . כפל וחילוק בעזרת חוק הפילוג 117

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר