עמוד:104

41 40 39 × 7 320 8 9 8 . א . השלימו את טבלת הכפל על סמך המכפלה הנתונה . 9 . השלימו . א 5,000 × = 50 × 200 ג × 1,300 = 1,000 × 13 ב × 4 = 6 × 40 ד × = 300 × 250 דיון ב . מצאו מכפלה שקל לכם לחשב והשלימו בעזרתה את שאר הטבלה . 8 7 6 × 89 90 91 כיצד השלמתם ? ג . אחד הגורמים הוא עשרות שלמות, מאות שלמות או אלפים שלמים 104

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר