עמוד:95

א ב 29 . השלימו את הטבלה : סמנו V או X . 30 . הסתכלו בטבלה שבפעילות 29 וענו . › באיזה טור סימנתם V לכל המספרים ? › תנו דוגמה למספרים נוספים המתחלקים ב- 1 : › השלימו : כל מספר שלם מתחלק ב- › מה משותף למספרים המתחלקים ב- 10 ? › מה משותף למספרים המתחלקים ב- 100 ? › מה משותף למספרים המתחלקים ב- 1,000 ? מתחלק המספר מתחלק ב- 1 מתחלק ב- 10 מתחלק ב- 100 ב- 1,000 VVVX 14,200 920 א 2,006 ב 700 ג 5,500 ד 60,000 ה 9,070 ו 10,004 ז 18,000 ח דוגמה ב . אחד הגורמים הוא 10 , 100 או 1,000 - חזרה והעמקה 95

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר