עמוד:88

יוצא מן הכלל 13 . השלימו + או – או × . 100 50 1,400 140 150 5,0005,1005,000 100 10 100 100 10 א 10 + 572 10 × 572 ג 100 × 57 10 × 570 ב 10 - 1,913 10 + 1,913 ד 130 × 10 100 + 13 14 . השלימו = או = . א . אילו מהמספרים האלה שייכים לקבוצה ? מתחו קווים מהמספרים המתאימים אל הקבוצה . האם מצאתם ארבעה מספרים השייכים לקבוצה ( כולל המספר שלכם ) ? בדיקה זוגייםשספרת ה ע ש רו ת ש ל ה ם ה י א 4 רים פ ס מ ב . כתבו מספר נוסף השייך לקבוצה : ג . כתבו מספר נוסף שאינו שייך לקבוצה : 31,414444 244 848 4,212245 ב . אחד הגורמים הוא 10 , 100 או 1,000 - חזרה והעמקה 88

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר