עמוד:42

23 . השלימו + או – כך שיתקבלו שתי תוצאות שונות בכל סעיף ופתרו . אפשר להוסיף סוגריים . 21 . השלימו . 22 . פתרו . 3 5 = - 1 7 1 ד 7 א 2 = - 3 4 3 = - 3 1 ה 2 10 2 = + 1 5 ב 3 5 4 + 1 = 5 2 - ו 2 5 2 = 3 ג 3 4 2 - 28 - 8 1 ( - 2 ד = 8 2 + 1 3 א = ) 3 1 1 - 4 ( - 4 2 1 ה = ) 1 2 3 + 1 - 2 4 ב = 1 4 1 - 1 ( - 3 1 + 1 ( - ) 3 7 ו = ) 3 1 ( - 1 210 + 310 + 10 ג = ) 10 ב א 1 1 14 14 4 1 = 4 1 14 14 4 = 4 1 1 12 12 2 1 = 2 1 12 12 2 = 2 זכרו : קודם פותרים את מה שבסוגריים . ד . חיסור שברים – המכנים שווים 42

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר