עמוד:36

8 . השלימו מונים שונים ופתרו . 1 - 2 10 1 = 10 - 2 10 = 10 1 - 2 10 1 = 10 - 2 10 = 10 א ג ב ד 5 5 1 = - 1 7 5 = - 1 77 9 . השלימו שתי אפשרויות מתאימות בכל סעיף ופתרו . ג ב א 5 = + 1 8 מספר גדול מ- 2 5 = + 1 8 מספר גדול מ- 2 5 = - 1 8 מספר קטן מ- 1 5 = - 1 8 מספר קטן מ- 1 5 = - 1 8 מספר גדול מ- 1 5 = - 1 8 מספר גדול מ- 1 5 5 2 = + 1 7 3 = + 1 7 10 . השלימו . ד . חיסור שברים – המכנים שווים 36

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר