עמוד:30

10 . השתמשו במספרים האלה והשלימו את התרגילים . אפשר להשתמש באותו מספר יותר מפעם אחת . 4 1 1 7 3 7 7 6 5 7 7 2 1 7 11 . השלימו מונים כך שיתקבלו תרגילים פתורים נכון . א ב ג 3 1 = + 7 1 ה 1 7 1 = + 2 7 א 3 7 1 = + 6 = + ו 2 7 ב 1 7 ג 1 = + ז > + ד 2 = + ח < + + 112 = 12 1 12 + 112 = 12 1 12 + 79 = 9 1 9 + 79 = 9 1 9 + 7 + 7 2 = 7 + 7 + 7 2 = 7 ג . חיבור שברים – המכנים שווים 30

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר