עמוד:15

9 . מאיר ופנחס צובעים בחדר קירות השווים זה לזה בשטחם . 5 מהקיר . אני צבעתי 9 פנחס 10 . השלימו מונים שונים . 11 . השלימו > או < . בכל סעיף שימו לב אם המכנים שווים או אם המונים שווים . 5 3 20 3 ה 20 6 10 8 ג 10 8 10 א 12 2 2 3 4 ו 100 4 9 3 ד 5 2 7 ב 7 מי צבע חלק גדול יותר מהקיר ? הסבירו . דיון כיצד אפשר להשתמש במקלות כדי להשוות בין השברים ? 5 השלימו > או < : 2 99 2 מהקיר . אני צבעתי 9 מאיר בא < 5 < 55 > 58 > 88 8 עם המורה ב . השוואת שברים 15

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר