עמוד:12

3 . בכל סעיף השלימו מכנים שונים . אם אי אפשר, Xונמס . 5 . סדרו את השברים לפי גודלם . 1 0 3 1 2 1 1 6 9 1 1 4 2 1 הגדול הקטן ביותר ביותר א ב 1 11 > 3 11 > 3 1 > 3 1 11 < 3 11 < 3 1 < 3 מי צודקת ? הסבירו . דיון 1 . 1 או 12 4 . לאה ועדינה התבקשו לקבוע איזה שבר גדול יותר : 20 1 גדול יותר כי מחלקים את השלם 12 לפחות חלקים, ולכן כל חלק גדול יותר . 1 גדול יותר 20 כי 20 גדול מ- 12 . עדינה לאה ב . השוואת שברים 12

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר