עמוד:8

1 . 1 3 7 . הקיפו את הפרפרים שמספריהם שווים ל- 8 . היעזרו במקלות השברים וכתבו בכל סעיף שני מספרים מתאימים, אם אפשר . דיון באילו סעיפים אפשר לכתוב רק מספר אחד ? 3 4 4 3 5 3 3 1 9 1 1 3 2 1 6 בא שבר גדול מ- 1 וקטן מ- 2שבר קטן מ- 1 שהמונה שלו הוא 3 דג מספר מעורב גדול מ- 2 וקטן מ- 5שבר השווה ל- 1 שהמכנה שלו הוא 2 וה 1 שהמונה שלו הוא 2 1 שבר השווה ל- 2 שבר השווה ל- 4 2 3 11 3 האם הקפתם שלושה פרפרים ? בדיקה 8 א . חזרה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר