עמוד:193

פינת הבלש 3 2 1 6 5 4 9 8 7 12 11 10 15 14 13 18 17 16 21 20 19 24 23 22 27 26 25 30 29 28 33 32 31 אתגר כרטיס טיסה כרטיס טיסה מושב : 38 מושב : 57 כרטיס טיסה כרטיס טיסה מושב : 05מושב : 63 כרטיס טיסה כרטיס טיסה מושב : 36 מושב : 55 כרטיס טיסה כרטיס טיסה מושב : 94מושב : 62 ב . כתבו בגימטרייה : 3,215 = 5,555 = 8,731 = 2,210 = המושבים במטוס מסודרים בשורות, שלושה מושבים בכל שורה . בירידה מהמטוס התבקש יואש לאתר שני חשודים על פי הרמזים האלה : שני החשודים ישבו באותה שורה . אחד החשודים ישב ליד החלון וחבש כובע . לפניכם זוגות אפשריים . מצאו את שני החשודים . בגימטרייה במספרים גדולים מ- 1,000 נוהגים לסמן בנפרד את ספרת האלפים ( אות ומעליה גרש ) . לדוגמה : 4,139 = ד'קלט ( ד' מסמן ד אלפים, כלומר ארבעת אלפים ) . ד . שיטת הגימטרייה לעומת השיטה העשרונית 193

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר