עמוד:189

2 . השלימו לכל פרק צירופי אותיות ומספרים מתאימים . 3 . השלימו את הסדרות . סו, , , , ע, , , עג צז, , , ק, , רלז, , רלט, , , רמב הפרק הבאהפרק שלומדים עכשיוהפרק הקודם בכיתה ב בחומש בראשית בכיתה ג בחומש שמות בכיתה ד בחומש במדבר בכיתה ה בחומש דברים 11 12 יגיא יב ל"ז ל כ"ט 13 מה הפרק הבא שאקרא ? דוגמה ג . צירופי אותיות 189

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר