עמוד:173

1 . פתרו . 2 . המשיכו את הסדרות בקפיצות שוות וכתבו את גודל הקפיצה בכל סדרה . האם מצאתם מספר המופיע בשלוש הסדרות ? איזה ? בדיקה האם קיבלתם בכל טור מספרים רצופים ? בדיקה א = 567 + 23,000 ה = 3,567 + 110,000 ב = 1,547 + 22,021 ו = 1,544 + 112,024 ג = 10,000 - 33,569 ז = 10,000 – 123,569 ד = 10,202 - 33,772 ח = 10,001 – 123,571 א 69,900 69,800 גודל הקפיצה : ב 69,980 69,970 גודל הקפיצה : ג 72,000 71,000 גודל הקפיצה : 173 בדקו את עצמכם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר