עמוד:159

א = 7,000 + 573,000 ו 400,000 = + 200,000 ב = 430,000 + 70,000 ז 400,000 = + 320,000 ג = 696,000 + 4,000 ח 400,000 = + 2,000 ד = 1,000 + 500,000 ט = 20,000 – 300,000 ה = 1,000 – 500,000 573 אלף ועוד 7 אלפים . . . 300 אלף פחות 20 אלף . . . 19 . פתרו . 20 . לשלושה נמלים הגיעו השנה אוניות משא ועליהן מכוניות מאירופה ומיפן . השלימו את הטבלה . סה"כ מכוניותמכוניות מיפןמכוניות מאירופה 400,021054,731 נמל א 345,32040,210 נמל ב 025,154000,052 נמל ג ו . המספרים עד מיליון – הכרה, מבנה ופעולות 159

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר