עמוד:158

16 . השלימו > או < או = . א 400,141 393,939 ג 245,900 250,000 ב 720,000 709,998 ד 900,000 888,999 א 605,791 ה 230,780 ב 750,000 ו 860,909 ג 200,000 ז 499,999 ד 140,039 ח 208,999 א = 1 - 209,000 ה = 2 + 230,779 ב = 1 - 750,000 ו = 199,999 - 200,000 ג 140,039 = 1 + ז = 1 + 208,999 ד = 2 + 860,908 ח = 2 – 500,000 17 . בכל סעיף השלימו את המספר הקודם ואת המספר העוקב . 18 . היעזרו בפעילות הקודמת ופתרו . אני יודעת מה המספר הבא אחרי 999,8‚ ואני נעזרת בו . העיר הגדולה בישראל היא ירושלים‚ ומתגוררים בה כשמונה מאות ושמונים אלף תושבים . ( נכון לשנת תשע"ז ) דוגמה 810,432 810,433 810,431 ו . המספרים עד מיליון – הכרה, מבנה ופעולות 158

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר