עמוד:151

א הספרה 5 מופיעה פעמיים במספר 257,520 . מה הערך שלה בכל אחד מהמקומות ? ב הספרה 2 מופיעה פעמיים במספר 257,520 . מה הערך שלה בכל אחד מהמקומות ? ג ד ה יח יד ות ע ש ר ות מ א ות א ל פ ים ע ש ר ות א ל פ ים מ א ות א ל פ ים מ יל יונ ים יח יד ות ע ש ר ות מ א ות א ל פ ים ע ש ר ות א ל פ ים מ א ות א ל פ ים מ יל יונ ים יח יד ות ע ש ר ות מ א ות א ל פ ים ע ש ר ות א ל פ ים מ א ות א ל פ ים מ יל יונ ים 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100 100 100 10 10 10 10 1 1 1 4 . ענו על השאלות . ו . המספרים עד מיליון – הכרה, מבנה ופעולות 151

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר