עמוד:135

14 . קפצו קדימה לפי גודל הקפיצה הנתון . 5,100 גודל הקפיצה : 10,000 ד א 30,070 גודל הקפיצה : 10 ב 15,700 גודל הקפיצה : 100 ג 16,000 גודל הקפיצה : 1,000 ה 20,460 גודל הקפיצה : 20 ו 10,600 גודל הקפיצה : 200 ז 76,000 גודל הקפיצה : 2,000 ח 1,000 גודל הקפיצה : 20,000 ה . חיבור וחיסור עד 100,000 עם המרה – חישובים בעל פה ובמאונך 135

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר