עמוד:122

7 . עגלו לעשרות . היעזרו בישר המספרים . בעיגול מספר למאות מוצאים את המספר במאות שלמות הקרוב לו ביותר . 1,370 א ≈ 2,413 ב ≈ 6,857 ≈ 1,372 1,380 1,370 1,372 ≈ 28,782 8 . עגלו למאות . 28,800 א ≈ 2,413 ב ≈ 1,398 ג ≈ 32,243 28,782 28,800 בעיגול מספר ל עשרות מוצאים את המספר בעשרות שלמות הקרוב לו ביותר . המספר 1,372 נמצא בין העשרות השלמות 1,370 ו- 1,380 . האמצע בין שתי העשרות השלמות האלה הוא המספר 1,375 . 1,372 נמצא משמאל לאמצע, קרוב יותר ל- 1370 . לפיכך 1,372 שווה בקירוב 1,370 . כותבים כך : 1,370 ≈ 1,372 . דוגמה דוגמה 28,700 ד . המספרים עד 100,000 – עיגול ואומדן 122

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר