עמוד:116

7 . פתרו . שימו לב לסדר הפעולות . א = 74,000 + 1 - 10 × 100 ב = ) 500 + 1,500 ( × 3 ג = 10 × 1,000 + 3 × 400 ד = ) 9,000 - 10,000 ( × 3 + 97 ה = ) 2,000 - 3,000 ( - 20,000 ו = 2 : 4,000 + 60,000 ז = ) 500 × 3 – 1,503 ( × 3,000 ח = ) 60,100 - 60,102 ( × 2 : 4,000 ט = 8 : 800 + 10,000 × 2 – 42,104 י = 1 + 843 + 79,999 402,22002,11000,6999,47000,3899,28 000,001500,8600,7000,4200,6000,23 000,9348,08000,91000,26790,3000,1 בדיקה צבעו את המשבצות שמופיעות בהן התוצאות . סדר פעולות החשבון שלב ראשון : פותרים את מה שבסוגריים . שלב שני : פותרים פעולות כפל וחילוק לפי הסדר . שלב שלישי : פותרים פעולות חיבור וחיסור לפי הסדר . כשיש בתרגיל פעולות חיבור בלבד או פעולות כפל בלבד, מותר לשנות את הסדר ולהוסיף סוגריים בכל מקום שרוצים . תזכורת איזו אות קיבלתם ? ג . חיבור וחיסור עד 100,000 ללא המרה – חישובים בעל פה 116

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר