עמוד:66

כתב סתרים - צורות במקום מספרים 24 . השלימו אפשרויות שונות . 25 . כתבו מספרים מתאימים שונים . = . < או < או 26 . השלימו א ג ה ב ד 1 1 = 2 = 2 = 1 = 1 12 12 1 = 100 1 = 100 = 3 = 3 5 5 1 = 8 1 = 8 בא = = = < < < 2 = 3 = א 10 3 ב 1 1 3 ג 9 5 ד 18 6 ה . שברים, מספרים מעורבים ומספרים שלמים 66

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר