עמוד:12

האם יספיקו ? הקרשים השלמיםההזמנה א כן / לא הסבירו : ב כן / לא הסבירו : ג כן / לא הסבירו : ד כן / לא הסבירו : 20 שלישים 9 שלישים 11 . בנגרייה התקבלו כמה הזמנות של שלישי קרשים . האם יספיקו הקרשים השלמים לכל הזמנה ? 8 שלישים 13 שלישים 12 א . שברים במילים ( שלישים ושישיות )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר