עמוד:79

79 ( לב וכלי הדם ) , סרטן לסוגיו, איידס ועוד . התמודדות עם תופעות אלה מחייבת אוריינות בריאותית . "אוריינות בריאותית היא יכולת הפרט לרכוש ולהבין מידע בסיסי בתחום הבריאות וליישם את הידע הנרכש במטרה לקדם את בריאותו . עקרונות החינוך לאוריינות בריאותית קשורים בתחומי דעת שונים . תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה מהווה את הבסיס הרציונלי ( מבחינת ההסברים המדעיים והפתרונות הטכנולוגיים ) הדרושים לשינוי תפיסות, עמדות והרגלים הקשורים בבריאות" ( מתוך תכנית הלימודים ) . "האוריינות הבריאותית נשענת על תפיסת הבריאות . בריאות היא מצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית, ולא רק היעדר מחלה . אורח חיים בריא הוא המרכיב ההתנהגותי של בריאות הנתון בידי האדם, ובאמצעותו הוא יכול לשפר את איכות חייו . כיום מכירים בחשיבות החינוך לבריאות בגלל תרומתו לשיפור איכות החיים" ( מתוך תכנית הלימודים ) . תפיסת הבריאות משפיעה באופן ישיר על התנהגותנו . כך, למשל, אדם התופס את בריאותו כהיעדר מחלה או פציעה, ישמור עליה בעיקר על ידי הימנעות מהן : זהירות בדרכים, תרופות, ביקורים סדירים אצל הרופא וכדומה . לעומתו, אדם המגדיר את בריאותו בעיקר במשמעות של רווחה נפשית עשוי להימנע מהרגלים כמו עישון, אכילה מופרזת, שתיית אלכוהול ועוד, גם אם הם מסבים לו הנאה . את הגורמים המשפיעים על הבריאות אפשר לחלק לשלוש קבוצות עיקריות : גורמים תורשתיים, גורמי סביבה וגורמי התנהגות . גורמי ההתנהגות מושפעים בעיקר מידע, מעמדות, מאמונות ומהתרבות שחיים בה, ואפשר להשפיע עליהם באמצעים חינוכיים . קיימים הבדלים בין תפיסת הבריאות של תלמידים צעירים לבין זו הרווחת בקרב מתבגרים או בקרב מבוגרים . את התפיסות של תלמידים רבים עד גיל שבע מאפיינת ראייה אגוצנטרית, לפיכך תפיסת הבריאות בגילאים אלה תכליתית מאוד . הם רואים בבריאות אמצעי לתפקוד יומיומי ותופסים אותה כמצב דיכוטומי - אדם יכול להיות בריא או חולה . הם מתקשים להתייחס למצב חולי כאל מצב זמני . בגילאים 11 – 7 ילדים רבים מתייחסים לבריאות כאל גורם חיצוני מיוחד, המשפיע על מצבם . בגילאים אלה יכולים הילדים להבין את הדינמיקה של מצבי הבריאות ואת הרצף ביניהם . כך, למשל, ילדים מנוזלים יכולים לתפוס את עצמם כילדים בריאים או כחולים באופן זמני, ולהיות מודעים לכך שבדרך כלל הם ילדים בריאים . מגיל 11 ואילך תלמידים מבינים שגורמים שונים יכולים להשפיע במשולב על הבריאות . יתרה מזאת, הם מסוגלים להבין כי יש בידם להשפיע במידה מסוימת על כמה מגורמים אלה . בגיל זה הם כבר מבינים את הקשר הסיבתי בין התנהגות לבין מצב הבריאות . תפיסת הבריאות הופכת בגילאים אלה כוללנית יותר, והיא יכולה לכלול התייחסות גם להיבטים רגשיים וחברתיים . המטרה העיקרית של החינוך לבריאות היא אימוץ עמדות והרגלים, המאפשרים לאדם להיות אחראי לבריאותו ולבריאות החברה . ההנחה היא כי ידע ומודעות לתהליכים המתרחשים בגוף וכן ליחסי הגומלין בין הלומד לבין סביבתו הטבעית, הטכנולוגית והחברתית, ישפיעו על תפיסת הבריאות שלו, ובעקבותיה גם על ההתנהגות הנובעת ממנה .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר