עמוד:73

73 פרק רביעי : הקיץ הגיע תת ציוני דרך מיומנויותמשימות לימודיות פרק ציוני דרך מדעי החיים טכנולוגיה ץ י ק ב ם ד א ה משימה אוריינית : כיצד אנו מתנהגים בקיץ, עמוד : 106 ניתוח מידע  הטכנולוגיה קוראים וכותבים נותנת מענה לצרכים ולפתרון בעיות משימה אוריינית : קרינת  גורמים המשפיעים השמש, עמוד : 107 על הבריאות ( קרינת השמש והטמפרטורה )  שמירה על איברי החוש : עור, הימנעות מחשיפה לקרינת השמש ציון דרך מדעי החומר  מקורות אנרגיה טבעיים ומלאכותיים משימה אוריינית : כיצד ציון דרך להתנהג בים ? עמוד : 108 טכנולוגיה  הטכנולוגיה נותנת מענה לצרכים ולפתרון בעיות משימה אוריינית : מקררים בתבונה, עמוד : 109 משימת בנייה : ( בנייה ) : מכינים תיכון מניפה, עמוד : 109 ץ י ק ב ם יי ח י ל ע ב ו ם י ח מ צ משימת חקר ( תצפית ) : סיור זיהוי צמחי בר בסביבה הקרובה, עמוד : 110 ובעלי חיים איסוף ממצאים באמצעות ביצוע תצפית  מגוון צמחים ובעלי חיים  תופעות מחזוריות בעולם החי - צמחים ובעלי חיים : פריחה, תרדמה משימה אוריינית : צמחים בקיץ, עמוד : 111 ניתוח מידע הופעה של מגוון צמחים קריאה וכתיבה בסביבה חגים ומועדים - חג הקציר, שבועות משימה אוריינית : בעלי חיים הופעה של מגוון בעלי בקיץ, עמודים : 112 - 113 חיים בסביבה משימה אוריינית : אנחנו ובעלי השוואה החיים בקיץ, עמוד : 114 משימה מתוקשבת : סימני הקיץ, עמוד : 114 זיהוי מאפייני העונה

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר