עמוד:58

58 פרק שני : החורף הגיע תת ציוני דרך מיומנויותמשימות לימודיות פרק מדעי החיים ף ר ו ח ב ם יי ח י ל ע ב ו ם י ח מ צ משימות חקר ( תצפיות ) : מכירים נבטים של צמחים ומשימה : הגינה הזעירה שלי, עמודים : 70 - 72 זיהוי צמחי בר זיהוי בעלי חיים איסוף וזיהוי ממצאים באמצעות ביצוע תצפית, תיאור ממצאים וייצוג חזותי שלהם, השערה, שאילת שאלות, השוואה והסקת מסקנות זיהוי מאפייני העונה  מגוון צמחים ובעלי חיים  תופעות מחזוריות בעולם החי - צמחים ובעלי חיים : נביטה, הופעה של מגוון צמחים ובעלי חיים  מבנה צמחים ובעלי חיים : מבנה צמחים : שורש, גבעול, עלה, פרח, פרי זרע מבנה בעלי חיים : מבנה גוף, תנועה, כסות גו משימות חקר ( תצפיות ) : מתבוננים בשבלול השדה ומשימה : מגדלים שבלולים בכיתה, עמודים : 74 - 75 משימה מתוקשבת : סימני החורף, עמוד : 75 משימה אוריינית : קריאה ומדרש תמונות : התנהגות בעלי חיים בחורף, עמודים : 76 - 77 זיהוי התנהגות תוך  מבנה בעלי חיים : מבנה גוף, איברי צפייה בתמונות תנועה, כסות גוף הבהרות מתודיות א . פתיחה : חורף הקטע הפותח נועד להצביע על השינוי במזג האוויר, מושג שמלווה את הלמידה, ולתת רמזים ראשוניים לשאלה המנחה : איך יודעים שבא החורף ? הקטע מחזיר אותנו אל הילד / ה מהפרק הקודם שמתאר את הסביבה המוכרת של ימות הגשמים : עץ האזדרכת עומד בשלכת, עננים שחורים, גשם שוטף, שמש מוסתרת, וכן את ההשפעות של תופעות אלה על חיינו : חלונות סגורים, הסתגרות בבתים במקום לשחק בחוץ . מוצע להקריא את השיר בקול בכיתה ולשקף באמצעותו את התחושות שיש לילדים ביחס לעונת החורף ולהציף את השאלה : לפי אילו סימנים יודעים שבא החורף ? יש להפנות את התלמידים לאיור השלם של מעגל עונות השנה ( בתחילת החוברת מעגל עונות השנה ) , ולבחון את החורף במסגרת השנה כולה . חשוב לשקף את מאפייני החורף בסביבת הלמידה : מומלץ להאזין למוזיקה ( ארבע העונות ) , לשיר שירים שקשורים לגשם ומים, לתלות בסביבת הלמידה ציורי ילדים שמתארים את הסביבה בחורף, צילומים מיוחדים הקשורים לחורף .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר