עמוד:25

25 – שאילת שאלות היא מיומנות של ניסוח היגד בצורת שאלה שהתשובה עליו נועדה למטרה מוגדרת ( הבניית ידע, הרחבת הידע ועיבודו, שימוש בידע, פתרון בעיות, קבלת החלטות ) . סביבה מתוקשבת סביבת הלמידה המתוקשבת היא חלק בלתי נפרד של חוברות הלימוד . הפעילויות המתוקשבות שזורות ברצפי ההוראה – למידה, והן מעשירות ומגוונות את תהליכי ההוראה – למידה והופכות אותם למאתגרים יותר . ההפניה אל הפעילויות המתוקשבות נעשית במקומות המתאימים בתוך פרקי הלימוד של החוברות . כתובת האתר לפעילות המתוקשבת : במבט חדש, סביבות למידה, כיתה א, משימות מתוקשבות, החושים שלנו, מעגל עונות השנה, להיות בריאים / https : / / mabat . tau . ac . il . הערכה הערכת הלמידה היא פעולה המשלימה את תהליכי ההוראה והלמידה . לכן חשוב שההערכה תהיה משולבת בתהליך ההוראה והלמידה ותאופיין בקשרי גומלין מתמשכים ורצופים ביניהם . הערכת הלמידה בכיתות היסוד של בית הספר היסודי תיעשה באמצעות כלי הערכה המותאמים למאפייני הלומדים, לגילם ולצורכיהם ולאור היעדים שהוגדרו . את ההישגים של התלמידים הצעירים ניתן להעריך גם באמצעות : דיון במליאת לומדים . • מפגש פרטני מורה – תלמיד / ה, קבוצה קטנה, מליאת הכיתה . • תצפית על התלמיד / ה במצבי למידה שונים ( קריאה, משחק, כתיבה, דיון ) . • בדיקת תוצרי למידה ( דפי משימה, ציור, יצירה ) . • ( עובד מתוך חוזר מנכ״ל תשעו / 9 ( ב ) , ל׳ בניסן התשע״ו, 8 במאי 2016 ) . בסוף כל חוברת מובאת משימת סיכום . המשימות נועדו לצורכי הערכה מעצבת או / ומסכמת במטרה לשפר את תהליכי ההוראה – למידה, בהתאם לביצועי ההבנה שיפגינו הלומדים ובמטרה להעריך את ידיעותיהם ואת שליטתם בנושאים ובמיומנויות שנלמדו . בהמלצות הדידקטיות למורה ששולבו בחוברות הלימוד צויינו משימות שיש להן פוטנציאל הערכתי .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר